Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2009

Zbieranie statystyk

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2009.

 

Zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy Borowie przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2009 roku według poniższego zestawienia:

 

                        
  

Wyszczególnienie

  
  

Plan w zł

  
  

Wykonanie w zł

  
  

Dochody

  
  

13 297 217,27

  
  

9 314 784,83

  
  

Wydatki ogółem

  

z   tego:

  

· wydatki bieżące

  

· wydatki majątkowe

  
  

13 997 217,27

  

 

  

9 430 105,27

  

4 567 112,00

  
  

8 995 248,03

  

 

  

6 873 204,34

  

2 122 043,69

  
  

Nadwyżka/Deficyt

  
  

-700 000,00

  
  

319 536,80

  

 

 

Wójt Gminy Borowie

mgr inż. Wiesław Gąska

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
mgr Hanna Ośko
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
2009-10-30
Data publikacji:
2009-10-30
Data ostatniej zmiany:
2009-10-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)