Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

U C H W A Ł A Nr XVI/66/2015 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2016

Zbieranie statystyk

U C H W A Ł A  Nr XVI/66/2015

RADY GMINY BOROWIE
z dnia 30 grudnia 2015 roku

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

 Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2016

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2  ustawy  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2015 r. poz. 1286 z późn. zmianami).

RADA GMINY BOROWIE postanawia co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2016 w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej  uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2016-01-25
Data publikacji:
2016-01-25
Data ostatniej zmiany:
2016-01-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)