Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XV/77/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2015

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XV/77/2012
Rady Gminy Borowie
z dnia 30 stycznia 2012 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2012 – 2015

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm).

Rada Gminy Borowie uchwala co następuje:

 §1


       Przyjmuje Gminny program przeciwdziałania narkomanii dla gminy Borowie na lata 2012-2015 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2


       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3


       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2012-02-27
Data publikacji:
2012-02-27
Data ostatniej zmiany:
2012-02-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)