Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

U C H W A Ł A Nr IV/18/2015 RADY GMINY BOROWIE z dnia 19 stycznia2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2015

Zbieranie statystyk

U C H W A Ł A  Nr IV/18/2015

RADY GMINY BOROWIE
z dnia 19 stycznia2015 roku

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2015

 

Na podstawie art. 41 ust. 2  ustawy  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2012 r. poz. 1356 z późn. zmianami).

RADA GMINY BOROWIE postanawia co następuje:

 

§ 1.

 Przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2015 w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej  uchwały.

 

§ 2.

 Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

 

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2015-03-03
Data publikacji:
2015-03-03
Data ostatniej zmiany:
2015-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)