Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

U C H W A Ł A Nr XXXV/195/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2014

Zbieranie statystyk

U C H W A Ł A  Nr  XXXV/195/2014

RADY GMINY  BOROWIE
z dnia 17 stycznia 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2014

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2  ustawy  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70 poz. 473 z późn. zmianami).

RADA GMINY BOROWIE postanawia co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej  uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

 

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-02-03
Data publikacji:
2014-02-03
Data ostatniej zmiany:
2014-02-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)