Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Borowie, działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405),

zawiadamia,

że dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borowie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokument pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borowie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny do wglądu w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 18 czerwca 2018 r. do dnia 09 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, pokój 5, w godzinach urzędowania lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Borowie (www.borowie.pl).

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją, a także składać uwagi i wnioski.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Borowie od dnia 18 czerwca 2018 r. do dnia 09 lipca 2018 r. w jeden z poniższych sposobów:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie
  • ustnie do protokołu
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@borowie.pl

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-06-18
Data publikacji:
2018-06-18
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-19 11:37:58, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)