Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie nr 60 /2015 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Zarządzenie  nr  60 /2015

Wójta  Gminy  Borowie

z  dnia  5  października  2015  roku

 

w  sprawie  powołania  składów  osobowych  Obwodowych  Komisji  Wyborczych   na  terenie  gminy  Borowie

            Na  podstawie   art. 182 § 1 pkt 1, § 2 pkt.1,  § 2a. ustawy  z dnia 5  stycznia 2011 r. – Kodeks  wyborczy  ( Dz.U. Nr 21,  poz. 112  z póź.  zm.)  w  związku  z  uchwałą  Państwowej  Komisji  Wyborczej  z  dnia  11 kwietnia  2011  roku  w  sprawie  powoływania  obwodowych  komisji  wyborczych  w  obwodach  głosowania  utworzonych  w  kraju,  w  wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  do  Parlamentu  Europejskiego  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  (M.P.  Nr 30 poz. 345);

zarządzam  co  następuje:

§ 1

 

            Powołuję  niżej  wymienione  składy  osobowe  Obwodowych  Komisji  Wyborczych  do  przeprowadzenia  wyborów  do  Sejmu  i  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na  dzień  25 października 2015  roku:

 

1.  Obwodowa  Komisja  Wyborcza  Nr 1  w  Borowiu  ul. Sasimowskiego 3

 

1.      Ewa Wielgosz                  zam. Borowie

zgłoszona  przez  Wójta  Gminy

2.      Ewa  Gąska                zam. Słup  Pierwszy

zgłoszona przez  KW Prawo  i  Sprawiedliwość

3.      Ewelina  Grążka                zam. Głosków

zgłoszona   przez  Komitet Wyborczy  Wyborców „Kukiz’15”

4.      Anna  Kielak                     zam. Borowie

zgłoszona  przez  KW Nowoczesna  Ryszarda  Petru

5.      Mariusz  Kielak                  zam. Borowie

zgłoszony  przez  Koalicyjny  Komitet Wyborczy  Zjednoczona  Lewica

SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

6.      Grażyna  Maria  Stułka            zam.  Borowie

zgłoszona  przez  KW Polskie  Stronnictwo  Ludowe

7.      Martyna  Baranek             zam. Stara  Brzuza

zgłoszona przez  KW Wyborców  Ruch  Społeczny  Rzeczypospolitej  Polskiej

8.      Dominika  Zboina            zam. Brzuskowola

zgłoszona  przez  KW  Platforma  Obywatelska  RP

 

 

 

 

2.  Obwodowa  Komisja  Wyborcza  Nr  2  w  Brzuskowoli

 

1.      Marzena  Nowak         zam.  Gościewicz

zgłoszona  przez  Wójta  Gminy

2.      Elżbieta  Zawadka         zam.  Filipówka

zgłoszona przez  KW Prawo  i  Sprawiedliwość

3.      Beata  Łodyga           zam. Chromin

zgłoszona   przez  Komitet Wyborczy  Wyborców „Kukiz’15”

4.      Karolina  Parapura     zam. Gościewicz

zgłoszona  przez  KW Nowoczesna  Ryszarda  Petru

5.      Piotr  Parapura            zam. Gościewicz

zgłoszony  przez  Koalicyjny  Komitet Wyborczy  Zjednoczona  Lewica

SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

6.      Ewelina  Zboina           zam.  Dudka

zgłoszona  przez KW  KORWiN

7.      Michał  Chmielak        zam. Brzuskowola

zgłoszony  przez  KW Polskie  Stronnictwo  Ludowe

8.      Klaudia  Baran            zam. Nowa  Brzuza 

zgłoszona przez  KW Wyborców  Ruch  Społeczny  Rzeczypospolitej  Polskiej

9.      Iwona  Serzysko          zam. Głosków

zgłoszona  przez  KW  Platforma  Obywatelska  RP

 

3.  Obwodowa  Komisja Wyborcza  Nr  3   w  Głoskowie

1.      Małgorzata  Piętka    zam. Słup Pierwszy

zgłoszona  przez  Wójta  Gminy

2.      Urszula  Czernicka    zam.  Borowie

zgłoszona przez  KW Prawo  i  Sprawiedliwość

3.      Sylwia  Sztylka        zam. Głosków

zgłoszona   przez  Komitet Wyborczy  Wyborców „Kukiz’15”

4.      Natalia  Kielak         zam. Borowie

zgłoszona  przez  KW Nowoczesna  Ryszarda  Petru

5.      Anna  Sabak             zam.  Iwowe

zgłoszona  przez  Koalicyjny  Komitet Wyborczy  Zjednoczona  Lewica

SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

6.      Dariusz  Zając          zam.  Głosków

zgłoszony  przez KW  KORWiN

7.      Monika  Serzysko    zam.  Filipówka

zgłoszona  przez  KW Polskie  Stronnictwo  Ludowe

8.      Patrycja  Piętka         zam.  Łętów

zgłoszona przez  KW Wyborców  Ruch  Społeczny  Rzeczypospolitej  Polskiej

9.      Aneta  Serzysko        zam. Głosków

zgłoszona  przez  KW  Platforma  Obywatelska  RP

4. Obwodowa  Komisja  Wyborcza   Nr 4 w  Iwowem

1.      Katarzyna  Kot             zam.  Iwowe

zgłoszona  przez  Wójta  Gminy

2.      Zofia  Piotrowska         zam. Iwowe

zgłoszona przez  KW Prawo  i  Sprawiedliwość

3.      Wioletta  Obłoza           zam. Laliny

zgłoszona   przez  Komitet Wyborczy  Wyborców „Kukiz’15”

4.      Natalia Kinga  Słomka  zam.  Borowie

zgłoszona  przez  KW Nowoczesna  Ryszarda  Petru

5.      Jarosław Bryłka             zam.  Laliny

zgłoszony  przez  Koalicyjny  Komitet Wyborczy  Zjednoczona  Lewica

SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

6.      Ewa  Myka                     zam.  Słup  Pierwszy

zgłoszona  przez KW  KORWiN

7.      Hanna  Król                   zam. Chromin

zgłoszona  przez  KW Polskie  Stronnictwo  Ludowe

8.      Jolanta  Witek                zam. Stara  Brzuza

zgłoszona przez  KW Wyborców  Ruch  Społeczny  Rzeczypospolitej  Polskiej

9.      Katarzyna  Stułka           zam. Jaźwiny

zgłoszona  przez  KW  Platforma  Obywatelska  RP

 

5.Obwodowa Komisja  Wyborcza  Nr 5 w  Borowiu  ul. Al. Sasimowskiego 3

1.      Iwona  Serzysko               zam.  Borowie

zgłoszona  przez  Wójta  Gminy

2.      Monika  Baran                  zam.  Borowie

zgłoszona przez  KW Prawo  i  Sprawiedliwość

3.      Olga  Paulina  Serzysko    zam. Borowie

zgłoszona   przez  Komitet Wyborczy  Wyborców „Kukiz’15”

4.      Małgorzata  Moreń           zam. Borowie

zgłoszona  przez  KW Nowoczesna  Ryszarda  Petru

5.      Krystyna  Agnieszka  Kielak    zam. Borowie

zgłoszony  przez  Koalicyjny  Komitet Wyborczy  Zjednoczona  Lewica

SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

6.      Karolina  Nitka                 zam. Dudka 

zgłoszona  przez KW  KORWiN

7.      Sylwia  Izabela  Baran      zam. Borowie

zgłoszona  przez  KW Polskie  Stronnictwo  Ludowe

8.      Łukasz  Zając                    zam. Wilchta

zgłoszona przez  KW Wyborców  Ruch  Społeczny  Rzeczypospolitej  Polskiej

9.      Katarzyna  Serzysko         zam. Filipówka     

zgłoszona  przez  KW  Platforma  Obywatelska  RP

 

 

§ 2

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

 

§ 3

 

Składy  obwodowych  komisji  wyborczych  podlegają  podaniu  do  publicznej  wiadomości  przez  wywieszenie  wykazu  na tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  i  umieszczenie  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Składy  poszczególnych  komisji    wywieszane  również  w  siedzibach  obwodowych  komisji  wyborczych.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2015-10-05
Data publikacji:
2015-10-05
Data ostatniej zmiany:
2015-10-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-20 11:20:50, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)