Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Oświadczenie majątkowe p. o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem za 2008 rok

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Głoskowie za 2008 rok

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Zastępcy kierownika Urzędu Stanu cywilnego za 2008 rok

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu 2008 roku

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe p. o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu za 2008 rok

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Borowie za 2008 rok

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe insp. ds. księgowości budżetowej p.o. Kierownika Wydziału Finansów i Budżetu za 2008 rok

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Kierownika Wydziału Oświaty Geodezji i Rozwoju Gospodarczego za 2008 rok

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzuskowoli za 2008 rok.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Borowie za 2008 rok

Zbieranie statystyk
 

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły w Iwowem za 2008 rok

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu za 2008 rok

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Kierownika SP ZOZ w Borowiu za 2008 rok

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Borowie za 2008 rok

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Borowie za 2008 rok

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-17 14:29:18, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)