główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Zawiadamiam o wydaniu w dni 27 maja 2021 roku decyzji udzielającej Gminie Borowie pozwolenia wodnoprawnego:

1. na wykonanie urządzeń wodnych na dz. nr. ew. 230-233, 234/1, 234/2, 235-251, 412, 414, 417, 418/2, 262, 263, 264/1, 264/7, 264/6, 264/5, 264/4, 269-271, 272/1, 272/2, 272/3 i 329/8 obręb Borowie, gm. Borowie:

- budowę zbiornika wodnego wraz z budowlą wpustową i zrzutową,

- przebudowę koryta cieku "Dopływ spod Borowie" (rzeki Borowianki) w km 5+256-5+712,

- przebudowę rowu R-B2,

- przebudowę zbieraczy,

- likwidację trzech rowów, wylotu kolektora ?20 w km rzeki Borowianki 5+426 i dwóch wylotów na dz. nr ew. 233 i 270;

2. na piętrzenie wód powierzchniowych cieku "Dopływ spod Borowia" na budowli zrzutowej ze zbiornika i magazynowanie wód w zbiorniku

3. na pobór wód powierzchniowych z cieku "Dopływ spod Borowia" budowlą wpustową

Załączniki:
Załącznik 69 KB
artykuł nr 2

Oświadczenie Wójta Gminy Borowie - sieć wodociągowa Borowie

Załączniki:
Załącznik 31 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie - sieć wodno-kanalizacyjna Kamionka

Załączniki:
Załącznik 31 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie - sieć kanalizacyjna Borowie

obrazek
Załączniki:
Załącznik 30 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie - sieć kanalizacyjna Borowie

Załączniki:
Załącznik 30 KB