główna zawartość
artykuł nr 6

POSTANOWIENIE NR 319/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

artykuł nr 7

POSTANOWIENIE NR 315/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

artykuł nr 8

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 września 2019 r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Siedlcach II

z dnia 16 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Borowie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach II informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 19 września 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Borowie odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej:

- Nr 2.

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Siedlcach II

 

Konrad Mielcarek

artykuł nr 9

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 13 września 2019 r.

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO

W SIEDLCACH II

z dnia 13 września 2019 r.

Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Siedlcach II informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Chromin, Gózd, Jaźwiny, Słup Pierwszy, Słup Drugi

Zespół Oświatowy w Borowiu (hala sportowa), ul. al. Sasimowskiego 3, 08-412 Borowie

2

Brzuskowola, Filipówka, Gościewicz, Łopacianka

Świetlica Wiejska w Gościewiczu, Gościewicz 52, 08-412 Borowie

3

Głosków, Dudka, Łętów, Wilchta

Zespół Szkół w Głoskowie, Głosków 29, 08-412 Borowie

4

Iwowe, Laliny

Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem, Iwowe 140, 08-412 Borowie

5

Borowie, Nowa Brzuza, Stara Brzuza, Kamionka

Zespół Oświatowy w Borowiu, ul. al. Sasimowskiego 3, 08-412 Borowie

 

 

Komisarz Wyborczy

w Siedlcach II

/-/ Konrad Mielcarek

 

artykuł nr 10

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 12 września 2019 r.

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SIEDLCACH II

z dnia 12 września 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Siedlcach II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Chromin, Gózd, Jaźwiny, Słup Pierwszy, Słup Drugi

Zespół Oświatowy w Borowiu (hala sportowa), ul. al. Sasimowskiego 3, 08-412 Borowie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Brzuskowola, Filipówka, Gościewicz, Łopacianka

Świetlica Wiejska w Gościewiczu, Gościewicz 52, 08-412 Borowie

3

Głosków, Dudka, Łętów, Wilchta

Zespół Szkół w Głoskowie, Głosków 29, 08-412 Borowie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Iwowe, Laliny

Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem, Iwowe 140, 08-412 Borowie

5

Borowie, Nowa Brzuza, Stara Brzuza, Kamionka

Zespół Oświatowy w Borowiu, ul. al. Sasimowskiego 3, 08-412 Borowie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Siedlcach II najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Borowie najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Komisarz Wyborczy

w Siedlcach II

 

/-/ Konrad Mielcarek