główna zawartość
artykuł nr 1

Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie

Wójt Gminy
 - mgr inż. Wiesław Gąska  -pok. nr 09,

Sekretarz Gminy
 -mgr inż. Marta Serzysko   -pok. nr 10, tel. wew. 12

Skarbnik Gminy
 - mgr Hanna Ośko -pok. nr 11, tel. wew. 13

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

 

Urząd Gminy pracuje :
Biuro Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Pozostali pracownicy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU

Stanowisko do spraw Księgowości Budżetowej - Kierownik Wydziału Finansów i Budżetu
 - mgr Izabela Baran -pok. nr 2, tel wew. 18

 

Inspektor ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
 - mgr Danuta Bielak Baran -pok. nr 3, tel wew. 21

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej
 - mgr Karolina Gromada -pok. nr 3, tel wew. 21

 

Inspektor ds. planowania i księgowości budżetowej
 - mgr Aneta Oszkiel -pok. nr 2, tel wew. 18

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy

- mgr Agnieszka Jesień -pok nr 1, tel. wew. 22

 

Pomoc administracyjna -płace Urzędu i jednostek oświatowych, archiwum zakładowe
 - Joanna Gajowniczek -pok. nr 1, tel wew, 19

 

WYDZIAŁ OŚWIATY, GEODEZJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Stanowisko do spraw oświaty i zamówień publicznych
Kierownik Wydziału oświaty, geodezji i rozwoju gospodarczego
 -inż. Jacek Walecki -pok. nr 5, tel. wew. 23

Referent ds. planowania i realizacji inwestycji
 -mgr inż. Ewelina Jargiło -pok. Nr 6, tel. wew. 16

Inspektor ds. przygotowania i zarządzania projektami
 -mgr inż. Artur Zieliński -pok. nr 6,tel. wew. 16

Inspektor ds. planowania przestrzennego i dróg
 - inż. Robert Bielecki -pok. Nr 5, tel. wew. 23
 
Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami
 - mgr inż. Karol Chmielak -pok. Nr 4, tel. wew. 24

 

Referent ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska

- mgr Piotr Zając - pok. nr 6, tel. wew. 16
 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO


Kierownik   - z urzędu funkcję tę pełni Wójt Gminy

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 - mgr Sylwia Gąska   -pok. nr 7, tel. wew. 14

Sprawy z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności a także nadzór nad sprawami z zakresu kultury i zdrowia

Pomoc administracyjna - sprawy ewidencji ludności i inne sprawy nie zastrzeżone dla Kierownika lub Zastępcy Kierownika USC

- Hanna Sitek - pok. nr. 7, tel. wew. 14

 

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNY I SPORTU


Stanowisko do spraw organizacyjno-administracyjnych i kadr oraz działalności gospodarczej

Kierownik Wydziału społeczno-organizacyjnego i sportu
 - mgr Małgorzata Wielgosz - Górzkowska - pok. nr 8, tel. (025) 685-90-70

 Informatyk
-  Marcin Ositek - pok. nr 8, tel. (025) 685-90-70

 

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

  - mgr Aneta Krzewska  - tel. wew. 20

 

Inspektor ds.  świadczeń wychowawczych i stypendium szkolne

  - mgr Kacper Wolański  - tel. wew. 20

 

Pomoc administracyjna - obsługa interesantów w Biurze Obsługi

- Ewelina Anczarska - tel. wew. 15

Pomoc administracyjna - obsługa interesantów w Biurze Obsługi

- mgr Piotr Czerkawski - tel. wew. 15

 

SAMODZIELNE STANOWISKO

Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, Obsługi Kancelarii Tajnej i obsługi  Rady Gminy
 - mgr Karolina Grążka -pok. nr 4, tel. wew. 24