główna zawartość
artykuł nr 1

Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie

Wójt Gminy
 - mgr inż. Wiesław Gąska  -pok. nr 09, tel. wew. 11

Sekretarz Gminy
 -mgr inż. Marta Serzysko   -pok. nr 10, tel. wew. 12

Skarbnik Gminy
 - mgr Hanna Ośko -pok. nr 11, tel. wew. 13

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

 

Urząd Gminy pracuje :
Biuro Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00
Pozostali pracownicy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

 

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU

 

Ins. ds. Księgowości Budżetowej Kierownik Wydziału Finansów i Budżetu
 - mgr Izabela Baran -pok. nr 2, tel wew. 18

 

 

Inspektor ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
 - mgr Danuta Bielak Baran -pok. nr 3, tel wew. 21

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej
 - mgr Karolina Gromada -pok. nr 3, tel wew. 21

 

Inspektor ds. płac, informacji niejawnych i kontroli wewnętrznej
 - Joanna Gajowniczek -pok. nr 1, tel wew, 19
 

Inspektor ds. planowania i księgowości budżetowej
 - mgr Aneta Oszkiel -pok. nr 2, tel wew. 18

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej i kasy

- mgr Agnieszka Jesień -pok nr 1, tel. wew. 22

 

 

WYDZIAŁ OŚWIATY, GEODEZJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO


Kierownik Wydziału oświaty, geodezji i rozwoju gospodarczego
 -inż. Jacek Walecki -pok. nr 5, tel. wew. 23

Referent ds. planowania i realizacji inwestycji
 -mgr inż. Ewelina Jargiło -pok. Nr 6, tel. wew. 16

Inspektor ds. przygotowania i zarządzania projektami
 -mgr inż. Artur Zieliński -pok. nr 6,tel. wew. 16

Inspektor ds. planowania przestrzennego i dróg
 - inż. Robert Bielecki -pok. Nr 5, tel. wew. 23
 
Referent ds. geodezji i gospodarki gruntami
 - inż. Karol Chmielak -pok. Nr 4, tel. wew. 24
 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO


Kierownik
 - Hanna Sitek -pok. nr 7, tel. wew. 14

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 - Sylwia Gąska   -pok. nr 7, tel. wew. 14

 

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNY I SPORTU


Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych i kadr oraz działalności gospodarczej

Kierownik Wydziału społeczno-organizacyjnego i sportu
 - mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska - pok. nr 8, tel. (025) 685-90-70

 - Informatyk
Marcin Ositek - pok. nr 8, tel. (025) 685-90-70

 

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

  - mgr Aneta Krzewska  - pok. nr 6 tel. wew. 16

 

Referent ds.  świadczenia wychowawcze i stypendium szkolne

  - mgr Kacper Wolański  - pok nr 6 tel. wew. 16

Pomoc administracyjna, obsługa Rady Gminy

- mgr Karolina Grążka -  Biuro Obsługi Interesantów tel. wew. 15 

Pomoc administracyjna

- Ewelina Anczarska- tel. wew. 15

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, Kancelaria Tajna
 - Karolina Grążka -pok. nr 8, tel. wew. 14