główna zawartość
artykuł nr 11

INFORMACJA O POMIARACH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Informujemy, że w dniach 20-24.04.2020 r. pracownicy akredytowanego

laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu będą wykonywali pomiary

poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii

komórkowej ORANGE, 82972 WSD_BOROWIE_BOROWIE (BOROWIE), zlokalizowanej w miejscowości Słup Pierwszy, dz. nr 99/2, 08-412.

 

Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z

dnia 17 lutego 2020 r. poz.258, pkt.14, w sprawie sposobów sprawdzania

dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 

W załączniku mapa z przewidywanym obszarem pomiarowym.

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 12

Opinia dot. wprowadzania dodatkowych jednostek transmitujących GSM

Załączniki:
Załącznik 69 KB
artykuł nr 13

Informacje o wynikach przetargów na nieruchomości położone we wsiach: Iwowe, Chromin i Jaźwiny.

Załączniki:
Załącznik 106 KB
artykuł nr 14

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w Borowiu.

Załączniki:
Załącznik 59 KB
artykuł nr 15

Informacja o zebraniu wiejskim we wsi Głosków

Dostępne podkategorie:
Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018