główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2020

artykuł nr 2

ROK 2019

artykuł nr 3

ROK 2018