główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2020 r.

artykuł nr 2

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I kwartał 2020 roku

artykuł nr 3

Uchwała Nr Si.4.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2020 rok

Załączniki:
Załącznik 76 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr Si.3.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty Długu Gminy Borowie na lata 2020-2034

Załączniki:
Załącznik 79 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr Si.359.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem, oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2020 rok.