główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała Nr Si. 358 .2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

artykuł nr 7

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2019 roku.

artykuł nr 8

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2019 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2019 r.

obrazek
artykuł nr 9

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I kwartał 2019 r.

artykuł nr 10

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2019 rok.