główna zawartość
artykuł nr 16

Uchwała Nr Si.1.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borowie na lata 2019-2034

artykuł nr 17

Uchwała Nr Si.480.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem, oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2019 rok.

Załączniki:
Załącznik 142 KB
artykuł nr 18

Uchwała Nr Si.479.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.

Załączniki:
Załącznik 111 KB
artykuł nr 19

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2018 roku

artykuł nr 20

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2018 roku.