główna zawartość
artykuł nr 16

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2018 roku

artykuł nr 17

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2018 roku.

artykuł nr 18

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I kwartał 2018 roku.

artykuł nr 19

Uchwała Nr Si.104.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borowie na lata 2018-2034.

artykuł nr 20

Uchwała Nr Si.103.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2018 rok.