główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr Si. 349.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem

Załączniki:
Załącznik 158 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr Si. 348.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Załączniki:
Załącznik 136 KB
artykuł nr 3

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał roku

artykuł nr 4

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2020 r.

artykuł nr 5

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I kwartał 2020 roku