główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XX/121/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Borowie

Załączniki:
Załącznik 698 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XX/120/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok

Załączniki:
Załącznik 907 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XX/119/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XX/118 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Załączniki:
Załącznik 306 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XX/117/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Załączniki:
Załącznik 41 KB