główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Borowie na lata 2015-2018"

Załączniki:
Załącznik 124 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok

Załączniki:
Załącznik 854 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Załączniki:
Załącznik 41 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Załączniki:
Załącznik 30 KB