główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXII/132/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok

Załączniki:
Załącznik 1,024 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXII/131/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXII/130/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie

Załączniki:
Załącznik 59 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXI/129/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dla gminy Borowie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Załączniki:
Załącznik 81 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXI/128/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego

Załączniki:
Załącznik 128 KB