główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 etat

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej ,zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy

artykuł nr 3

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska

Załączniki:
Załącznik 42 KB
artykuł nr 4

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska

Załączniki:
Załącznik 32 KB
artykuł nr 5

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska -1 etat

Załączniki:
Załącznik 26 KB