główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

331. Data: 2020-01-08 15:41
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
332. Data: 2020-01-08 15:37
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Borowie na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
333. Data: 2020-01-08 15:36
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Borowie na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
334. Data: 2020-01-08 15:30
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
335. Data: 2020-01-08 15:27
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
336. Data: 2020-01-08 15:21
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
337. Data: 2020-01-08 15:21
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
338. Data: 2020-01-08 15:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
339. Data: 2020-01-08 15:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
340. Data: 2020-01-08 15:09
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości
Wykonanie: Marcin Ositek
341. Data: 2020-01-08 15:08
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości
Wykonanie: Marcin Ositek
342. Data: 2020-01-08 14:47
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
343. Data: 2020-01-08 14:44
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
344. Data: 2020-01-08 14:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
345. Data: 2020-01-08 14:03
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
346. Data: 2020-01-08 13:20
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
347. Data: 2020-01-08 13:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
348. Data: 2020-01-08 13:08
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.3.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty Długu Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
349. Data: 2020-01-08 13:08
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.4.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
350. Data: 2020-01-08 13:06
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.4.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
351. Data: 2020-01-08 12:59
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si. 3 .2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty Długu Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
352. Data: 2020-01-08 12:57
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si. 3 .2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty Długu Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
353. Data: 2020-01-08 12:26
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
354. Data: 2020-01-08 12:24
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
355. Data: 2020-01-08 11:46
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
356. Data: 2020-01-08 11:44
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
357. Data: 2020-01-08 11:41
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
358. Data: 2020-01-08 11:41
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
359. Data: 2020-01-08 11:36
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
360. Data: 2020-01-08 11:35
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek