główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

361. Data: 2020-01-08 11:32
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości składek opłaty targowej na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
362. Data: 2020-01-08 11:30
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości składek opłaty targowej na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
363. Data: 2020-01-08 11:28
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
364. Data: 2020-01-08 11:27
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
365. Data: 2020-01-08 11:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
366. Data: 2020-01-08 11:22
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
367. Data: 2020-01-08 11:16
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
368. Data: 2020-01-08 11:16
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
369. Data: 2020-01-08 11:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Borowie na lata 2019-2022
Wykonanie: Marcin Ositek
370. Data: 2020-01-08 11:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Borowie na lata 2019-2022
Wykonanie: Marcin Ositek
371. Data: 2020-01-08 10:15
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
372. Data: 2020-01-08 10:15
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
373. Data: 2020-01-07 15:56
Dział: Jednostki gminne > Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
374. Data: 2020-01-07 15:54
Dział: Jednostki gminne > Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
375. Data: 2020-01-07 15:53
Dział: Jednostki gminne > Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Opis zmian: dodanie artykułu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
376. Data: 2020-01-07 15:46
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
377. Data: 2020-01-07 14:59
Dział: Jednostki gminne > Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem
Wykonanie: Marcin Ositek
378. Data: 2020-01-07 14:58
Dział: Jednostki gminne > Zespół Oświatowy w Borowiu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zespół Oświatowy w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
379. Data: 2020-01-07 14:57
Dział: Jednostki gminne > Zespół Szkół w Głoskowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zespół Szkół w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
380. Data: 2020-01-07 14:56
Dział: Jednostki gminne > Zespół Oświatowy w Borowiu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zespół Oświatowy w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
381. Data: 2020-01-07 14:43
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borowie oraz określenia granic ich obwodów po 01 września 2019 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
382. Data: 2020-01-07 14:39
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borowie oraz określenia granic ich obwodów po 01 września 2019 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
383. Data: 2020-01-02 09:46
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości we wsiach Iwowe, Jaźwiny, Chromin, Łętów.
Wykonanie: Karol Chmielak
384. Data: 2020-01-02 09:46
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości we wsiach Iwowe, Jaźwiny, Chromin, Łętów.
Wykonanie: Karol Chmielak
385. Data: 2020-01-02 09:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ochotnicza Straż Pożarna w Chrominie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie: Marcin Ositek
386. Data: 2020-01-02 09:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ochotnicza Straż Pożarna w Chrominie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie: Marcin Ositek
387. Data: 2020-01-02 09:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ochotnicza Straż Pożarna w Chrominie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie: Marcin Ositek
388. Data: 2020-01-02 09:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ochotnicza Straż Pożarna w Chrominie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie: Marcin Ositek
389. Data: 2020-01-02 08:10
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska
Wykonanie: Marcin Ositek
390. Data: 2020-01-02 08:03
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska
Wykonanie: Marcin Ositek