główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

511. Data: 2019-11-12 10:49
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Iwowem, Chrominie, Jaźwinach i Łętowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
512. Data: 2019-11-08 15:00
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach naboru - stanowisko urzędnicze - informatyk
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
513. Data: 2019-11-08 14:59
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach naboru - stanowisko urzędnicze - informatyk
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
514. Data: 2019-11-08 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Filipówce
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
515. Data: 2019-11-08 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Filipówce
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
516. Data: 2019-11-08 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Filipówce
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
517. Data: 2019-11-08 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łopaciance - zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
518. Data: 2019-11-08 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łopaciance - zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
519. Data: 2019-11-08 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łopaciance - zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
520. Data: 2019-11-07 10:58
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie publicznego żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji na działce o nr ewid. 525, w zabudowie usług oświaty, w miejscowości Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
521. Data: 2019-11-07 10:57
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie publicznego żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji na działce o nr ewid. 525, w zabudowie usług oświaty, w miejscowości Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
522. Data: 2019-11-06 10:47
Dział: Nabór pracowników > Lista kandydatów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - nabór na stanowisko urzędnicze informatyk - etat
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
523. Data: 2019-11-06 10:46
Dział: Nabór pracowników > Lista kandydatów
Opis zmian: dodanie artykułu: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - nabór na stanowisko urzędnicze informatyk - etat
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
524. Data: 2019-10-29 08:39
Dział: Organy > Rada gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: qweqwe
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
525. Data: 2019-10-29 08:37
Dział: Organy > Rada gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: qweqwe
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
526. Data: 2019-10-29 08:37
Dział: Organy > Rada gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: qweqwe
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
527. Data: 2019-10-24 16:00
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
528. Data: 2019-10-24 15:59
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
529. Data: 2019-10-24 15:49
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Borowie - informatyk - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
530. Data: 2019-10-24 15:48
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Borowie - informatyk - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
531. Data: 2019-10-24 15:47
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
532. Data: 2019-10-24 15:47
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
533. Data: 2019-10-24 15:47
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
534. Data: 2019-10-24 13:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonawcy biorący udział w przetargu na: Przebudowę drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.05.2019 Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
535. Data: 2019-10-24 13:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykonawcy biorący udział w przetargu na: Przebudowę drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.05.2019 Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
536. Data: 2019-10-22 11:23
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja o dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
537. Data: 2019-10-17 12:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert " Modernizacja drogi gminnej nr 130111 W w miejscowości Dudka "
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
538. Data: 2019-10-17 12:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert " Modernizacja drogi gminnej nr 130111 W w miejscowości Dudka "
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
539. Data: 2019-10-16 14:40
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na na 2020 rok.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
540. Data: 2019-10-16 14:38
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na na 2020 rok.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska