główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

541. Data: 2019-10-16 14:35
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Program współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na na 2020 rok.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
542. Data: 2019-10-14 11:38
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na pytania 1 - droga Dudka
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
543. Data: 2019-10-14 11:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedzi na pytania 1 - droga Dudka
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
544. Data: 2019-10-11 11:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
545. Data: 2019-10-11 11:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
546. Data: 2019-10-11 11:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
547. Data: 2019-10-11 11:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
548. Data: 2019-10-11 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
549. Data: 2019-10-11 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
550. Data: 2019-10-11 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
551. Data: 2019-10-11 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
552. Data: 2019-10-11 11:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
553. Data: 2019-10-11 11:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
554. Data: 2019-10-04 14:07
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
555. Data: 2019-10-04 14:05
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
556. Data: 2019-10-03 09:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert opieka stomatologiczna nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
557. Data: 2019-10-03 09:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do składania ofert opieka stomatologiczna nad uczniami
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
558. Data: 2019-10-02 10:52
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Borowiu
Wykonanie:
559. Data: 2019-10-02 10:51
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykonanie:
560. Data: 2019-10-02 10:45
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykonanie:
561. Data: 2019-10-02 08:38
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
562. Data: 2019-09-30 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Borowie: Przebudowa drogi gminnej nr. 130 111W w miejscowości Dudka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie:
563. Data: 2019-09-30 12:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Borowie: Przebudowa drogi gminnej nr. 130 111W w miejscowości Dudka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie:
564. Data: 2019-09-30 12:45
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Borowie: Przebudowa drogi gminnej nr. 130 111W w miejscowości Dudka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie:
565. Data: 2019-09-30 12:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Urząd Gminy Borowie: Przebudowa drogi gminnej nr. 130 111W w miejscowości Dudka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie:
566. Data: 2019-09-26 15:14
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE NR 319/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
567. Data: 2019-09-26 15:13
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: dodanie artykułu: POSTANOWIENIE NR 319/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
568. Data: 2019-09-25 15:28
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
569. Data: 2019-09-25 15:28
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
570. Data: 2019-09-25 09:12
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE NR 315/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki