główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

601. Data: 2019-08-27 15:56
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
602. Data: 2019-08-19 08:51
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr VIII/2019 z obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 2 sierpnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
603. Data: 2019-08-19 08:50
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr VII/2019 z obrad VII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 17 czerwca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
604. Data: 2019-08-19 08:49
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr VII/2019 z obrad VII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 17 czerwca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
605. Data: 2019-08-14 15:26
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
606. Data: 2019-08-14 15:25
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
607. Data: 2019-08-13 09:29
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze u Urzędzie Gminy w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
608. Data: 2019-08-13 09:28
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze u Urzędzie Gminy w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
609. Data: 2019-08-13 09:24
Dział: Nabór pracowników > Pliki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie o zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
610. Data: 2019-08-13 09:24
Dział: Nabór pracowników > Pliki do pobrania
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie o zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
611. Data: 2019-08-13 09:23
Dział: Nabór pracowników > Pliki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
612. Data: 2019-08-13 09:23
Dział: Nabór pracowników > Pliki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
613. Data: 2019-08-13 09:23
Dział: Nabór pracowników > Pliki do pobrania
Opis zmian: dodanie artykułu: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
614. Data: 2019-08-13 09:22
Dział: Nabór pracowników > Pliki do pobrania
Opis zmian: dodanie artykułu: OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
615. Data: 2019-08-13 09:19
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - stanowisko ds planowania przestrzennego i dróg- 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
616. Data: 2019-08-13 09:19
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - stanowisko ds planowania przestrzennego i dróg- 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
617. Data: 2019-08-13 09:14
Dział: RODO > RODO
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - stanowisko ds planowania przestrzennego i dróg - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
618. Data: 2019-08-13 09:13
Dział: RODO > RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - stanowisko ds planowania przestrzennego i dróg - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
619. Data: 2019-08-13 09:13
Dział: RODO > RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - stanowisko ds planowania przestrzennego i dróg - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
620. Data: 2019-08-13 09:12
Dział: RODO > RODO
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - stanowisko ds planowania przestrzennego i dróg - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
621. Data: 2019-08-12 15:50
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
622. Data: 2019-08-01 10:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
623. Data: 2019-08-01 10:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
624. Data: 2019-07-31 11:42
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2019 r.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
625. Data: 2019-07-31 11:42
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2019 r.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
626. Data: 2019-07-29 12:28
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja - w sprawie opublikowania w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej - użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
627. Data: 2019-07-29 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń zabawowych dla trzech placów zabaw. W ramach zadań pn.: zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego w Głoskowie, Dudce i Jaźwinach.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
628. Data: 2019-07-29 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń zabawowych dla trzech placów zabaw. W ramach zadań pn.: zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego w Głoskowie, Dudce i Jaźwinach.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
629. Data: 2019-07-25 11:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert " Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
630. Data: 2019-07-25 11:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert " Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska