główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

691. Data: 2019-07-02 12:32
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe wójta gminy Wiesława Gąski
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
692. Data: 2019-07-01 13:54
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
693. Data: 2019-07-01 13:53
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
694. Data: 2019-07-01 13:52
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
695. Data: 2019-07-01 13:51
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
696. Data: 2019-07-01 13:51
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
697. Data: 2019-07-01 13:50
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
698. Data: 2019-07-01 13:49
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
699. Data: 2019-07-01 13:48
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
700. Data: 2019-07-01 13:47
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
701. Data: 2019-07-01 13:47
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
702. Data: 2019-07-01 13:46
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
703. Data: 2019-07-01 13:45
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
704. Data: 2019-07-01 13:44
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
705. Data: 2019-07-01 08:15
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Borowie podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - działka 329/8 w Borowiu.
Wykonanie: Karol Chmielak
706. Data: 2019-07-01 08:15
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Borowie podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - działka 329/8 w Borowiu.
Wykonanie: Karol Chmielak
707. Data: 2019-06-21 09:17
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Borowie podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - działka 342/31 w Głoskowie.
Wykonanie: Karol Chmielak
708. Data: 2019-06-21 09:15
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Borowie podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - działka 342/31 w Głoskowie.
Wykonanie: Karol Chmielak
709. Data: 2019-06-19 15:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.03.2019. Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laliny gm. Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
710. Data: 2019-06-18 15:52
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia > Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: werwerwer
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
711. Data: 2019-06-18 15:52
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia > Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: werwerwer
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
712. Data: 2019-06-18 15:51
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia > Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: werwerwer
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
713. Data: 2019-06-13 10:04
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja - Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, - Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
714. Data: 2019-06-12 08:28
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja - Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań zmierzających do redukcji kosztów związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych. Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
715. Data: 2019-06-11 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RG.271.03.2019. Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny gmina Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
716. Data: 2019-06-11 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RG.271.03.2019. Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny gmina Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
717. Data: 2019-06-11 10:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RG.271.03.2019. Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny gmina Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
718. Data: 2019-06-10 15:37
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
719. Data: 2019-06-10 15:36
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
720. Data: 2019-06-10 15:35
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki