główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

721. Data: 2019-06-10 15:34
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
722. Data: 2019-06-10 15:33
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
723. Data: 2019-06-10 15:32
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
724. Data: 2019-06-10 15:31
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
725. Data: 2019-06-10 15:30
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
726. Data: 2019-05-31 13:31
Dział: Informacje > Raport o stanie gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy za rok 2018.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
727. Data: 2019-05-31 13:28
Dział: Informacje > Raport o stanie gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie Gminy za rok 2018.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
728. Data: 2019-05-29 10:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - Wójt Gminy Borowie ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej w Brzuskowoli.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
729. Data: 2019-05-29 10:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie - Wójt Gminy Borowie ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej w Brzuskowoli.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
730. Data: 2019-05-29 10:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 28 maja 2019 roku na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej we wsi Brzuskowola.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
731. Data: 2019-05-29 10:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 28 maja 2019 roku na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej we wsi Brzuskowola.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
732. Data: 2019-05-29 10:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 28 maja 2019 roku na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej we wsi Brzuskowola.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
733. Data: 2019-05-29 10:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 28 maja 2019 roku na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej we wsi Brzuskowola.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
734. Data: 2019-05-29 09:43
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr VI/2019 z obrad VI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 8 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
735. Data: 2019-05-29 09:26
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr V/2019 z obrad V sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 15 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
736. Data: 2019-05-29 09:24
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr IV/2019 z obrad IV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 11 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
737. Data: 2019-05-29 09:20
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr III/2018 z obrad III sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 28 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
738. Data: 2019-05-29 09:13
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr III/2018 z obrad III sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 28 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
739. Data: 2019-05-29 09:08
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr III/2018 z obrad III sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 28 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
740. Data: 2019-05-28 15:42
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zaopiniowania projektu statutów sołectw Gminy Borowie: Borowie, Brzuskowola, Chromin, Dudka, Filipówka, Głosków, Gościewicz, Gózd, Iwowe, Jaźwiny, Kamionka, Laliny, Łętów, Łopacianka, Nowa Brzuza, Stara Brzuza, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
741. Data: 2019-05-28 15:42
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zaopiniowania projektu statutów sołectw Gminy Borowie: Borowie, Brzuskowola, Chromin, Dudka, Filipówka, Głosków, Gościewicz, Gózd, Iwowe, Jaźwiny, Kamionka, Laliny, Łętów, Łopacianka, Nowa Brzuza, Stara Brzuza, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
742. Data: 2019-05-28 13:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
743. Data: 2019-05-28 13:16
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
744. Data: 2019-05-28 13:14
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
745. Data: 2019-05-28 13:14
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
746. Data: 2019-05-28 13:11
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego"
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
747. Data: 2019-05-28 13:11
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego"
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
748. Data: 2019-05-28 13:09
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
749. Data: 2019-05-28 13:09
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
750. Data: 2019-05-28 13:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki