główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

751. Data: 2019-05-28 13:05
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
752. Data: 2019-05-28 13:03
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
753. Data: 2019-05-28 13:00
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
754. Data: 2019-05-28 12:55
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
755. Data: 2019-05-28 12:55
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
756. Data: 2019-05-27 11:35
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny gm. Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
757. Data: 2019-05-27 11:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny gm. Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
758. Data: 2019-05-27 11:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny gm. Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
759. Data: 2019-05-27 11:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny gm. Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
760. Data: 2019-05-23 09:34
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan dyżurów
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
761. Data: 2019-05-23 09:34
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan dyżurów
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
762. Data: 2019-05-21 14:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie"
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
763. Data: 2019-05-21 14:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dot. wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie"
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
764. Data: 2019-05-21 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących sie na terenie Gminy Borowie"
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
765. Data: 2019-05-21 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących sie na terenie Gminy Borowie"
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
766. Data: 2019-05-13 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej w Brzuskowoli.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
767. Data: 2019-05-13 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej w Brzuskowoli.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
768. Data: 2019-05-13 12:20
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej w Brzuskowoli.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
769. Data: 2019-05-13 12:18
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Borowie ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej opisanej nieruchomości.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
770. Data: 2019-05-10 15:43
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
771. Data: 2019-05-10 15:43
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
772. Data: 2019-05-10 15:37
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
773. Data: 2019-05-10 15:36
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
774. Data: 2019-05-10 15:35
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
775. Data: 2019-05-10 12:38
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
776. Data: 2019-05-10 12:38
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
777. Data: 2019-05-10 12:37
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
778. Data: 2019-05-10 12:37
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
779. Data: 2019-05-10 12:36
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu >
Opis zmian: dodanie artykułu: ROK 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
780. Data: 2019-05-10 12:36
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: ROK 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki