główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

841. Data: 2019-04-09 12:41
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
842. Data: 2019-04-05 08:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z przeprowadzonego postępowania na "Zakup oprogramowania antywirusowego do Urzędu Gminy Borowie - 37 szt."
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
843. Data: 2019-04-04 14:39
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na pytania do przetargu "Remont bramy dzwonnicy dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu".
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
844. Data: 2019-04-04 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonawcy biorący udział w przetargu na: "Remont bramy dzwonnicy dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu".
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
845. Data: 2019-04-04 10:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykonawcy biorący udział w przetargu na: "Remont bramy dzwonnicy dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu".
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
846. Data: 2019-04-02 09:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - „Zakup oprogramowania antywirusowego do Urzędu Gminy Borowie 37 szt.”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
847. Data: 2019-04-02 08:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - „Zakup oprogramowania antywirusowego do Urzędu Gminy Borowie 37 szt.”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
848. Data: 2019-04-02 08:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - „Zakup oprogramowania antywirusowego do Urzędu Gminy Borowie 37 szt.”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
849. Data: 2019-04-02 08:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - „Zakup oprogramowania antywirusowego do Urzędu Gminy Borowie 37 szt.”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
850. Data: 2019-04-02 08:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - „Zakup oprogramowania antywirusowego do Urzędu Gminy Borowie 37 szt.”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
851. Data: 2019-04-02 08:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - „Zakup oprogramowania antywirusowego do Urzędu Gminy Borowie 37 szt.”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
852. Data: 2019-03-29 15:56
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
853. Data: 2019-03-29 14:11
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
854. Data: 2019-03-29 14:11
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
855. Data: 2019-03-29 14:09
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
856. Data: 2019-03-29 14:07
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
857. Data: 2019-03-29 14:07
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
858. Data: 2019-03-29 14:05
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
859. Data: 2019-03-29 14:05
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
860. Data: 2019-03-29 14:03
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy przebudowie drogi powiatowej na terenie gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
861. Data: 2019-03-29 14:00
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy przebudowie drogi powiatowej na terenie gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
862. Data: 2019-03-29 14:00
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy przebudowie drogi powiatowej na terenie gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
863. Data: 2019-03-29 13:57
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy w Borowiu z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczeń przyznanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
864. Data: 2019-03-29 13:56
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy w Borowiu z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczeń przyznanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
865. Data: 2019-03-29 13:54
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
866. Data: 2019-03-29 13:53
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
867. Data: 2019-03-29 13:41
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
868. Data: 2019-03-29 13:39
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
869. Data: 2019-03-29 13:34
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
870. Data: 2019-03-29 12:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki