główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

931. Data: 2019-02-25 11:56
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Sylwestra Kalińskiego
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
932. Data: 2019-02-25 11:55
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Tadeusza Kalińskiego
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
933. Data: 2019-02-25 11:55
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Tadeusza Kalińskiego
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
934. Data: 2019-02-25 11:54
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Stanisława Michry
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
935. Data: 2019-02-25 11:54
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Stanisława Michry
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
936. Data: 2019-02-25 11:53
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Marii Sabak
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
937. Data: 2019-02-25 11:53
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Marii Sabak
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
938. Data: 2019-02-25 11:52
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Marzeny Nowak
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
939. Data: 2019-02-25 11:50
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Marzeny Nowak
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
940. Data: 2019-02-25 11:50
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Marzeny Nowak
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
941. Data: 2019-02-25 11:49
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Macieja Barana
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
942. Data: 2019-02-25 11:49
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Macieja Barana
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
943. Data: 2019-02-25 11:48
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Krzysztofa Osiaka
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
944. Data: 2019-02-25 11:48
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Krzysztofa Osiaka
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
945. Data: 2019-02-25 11:47
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Krzysztofa Kani
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
946. Data: 2019-02-25 11:47
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Krzysztofa Kani
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
947. Data: 2019-02-25 11:46
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Janusza Zawadki
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
948. Data: 2019-02-25 11:46
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Janusza Zawadki
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
949. Data: 2019-02-25 11:45
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Jakuba Wiechetka
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
950. Data: 2019-02-25 11:45
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Jakuba Wiechetka
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
951. Data: 2019-02-25 11:43
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Elżbiety Rybickiej
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
952. Data: 2019-02-25 11:43
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Elżbiety Rybickiej
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
953. Data: 2019-02-25 11:39
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Beaty Pasternak
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
954. Data: 2019-02-25 11:39
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Beaty Pasternak
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
955. Data: 2019-02-25 11:36
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Alberta Barana
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
956. Data: 2019-02-25 11:35
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Alberta Barana
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
957. Data: 2019-02-18 13:55
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
958. Data: 2019-02-18 13:53
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
959. Data: 2019-02-18 10:50
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: dodanie artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
960. Data: 2019-02-18 10:47
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Kultury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki