główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

961. Data: 2019-02-18 10:46
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Kultury
Opis zmian: dodanie artykułu: Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
962. Data: 2019-02-15 13:11
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe przewodniczącej rady gminy Borowie Alicji Szaniawskiej
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
963. Data: 2019-02-15 13:11
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe przewodniczącej rady gminy Borowie Alicji Szaniawskiej
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
964. Data: 2019-02-15 13:10
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe wójta gminy Wiesława Gąski
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
965. Data: 2019-02-15 13:08
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe wójta gminy Wiesława Gąski
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
966. Data: 2019-02-15 12:48
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 4 lutego 2019 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Borowie, Dobre, Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Sobolew, Stanisławów; Miasta i Gminy Halinów; Miasta: Garwolin, Łaskarzew, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek i Węgrów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
967. Data: 2019-02-15 12:47
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 4 lutego 2019 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Borowie, Dobre, Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Sobolew, Stanisławów; Miasta i Gminy Halinów; Miasta: Garwolin, Łaskarzew, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek i Węgrów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
968. Data: 2019-02-13 10:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Borowie: Dostawa grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
969. Data: 2019-02-13 09:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Borowie: Dostawa grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
970. Data: 2019-02-13 09:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Borowie: Dostawa grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
971. Data: 2019-02-13 09:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Urząd Gminy Borowie: Dostawa grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
972. Data: 2019-02-04 10:15
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
973. Data: 2019-02-04 10:12
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
974. Data: 2019-02-04 10:01
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
975. Data: 2019-01-31 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 29 stycznia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Borowie na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położony na półpiętrze budynku o nr porządkowym 139 we wsi Iwowe.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
976. Data: 2019-01-31 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 29 stycznia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Borowie na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położony na półpiętrze budynku o nr porządkowym 139 we wsi Iwowe.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
977. Data: 2019-01-28 10:38
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III/36/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
978. Data: 2019-01-28 10:38
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III/36/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
979. Data: 2019-01-28 10:32
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III/35/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
980. Data: 2019-01-28 10:32
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III/35/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
981. Data: 2019-01-28 10:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III/34/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
982. Data: 2019-01-28 10:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III/34/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
983. Data: 2019-01-28 10:15
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2019.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
984. Data: 2019-01-28 10:14
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2019.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
985. Data: 2019-01-22 09:14
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Borowie Alicji Szaniawskiej
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
986. Data: 2019-01-22 09:13
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Borowie Alicji Szaniawskiej
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
987. Data: 2019-01-22 09:00
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Borowie Wiesława Gąski
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
988. Data: 2019-01-22 08:59
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Borowie Wiesława Gąski
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
989. Data: 2019-01-14 10:39
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
990. Data: 2019-01-14 10:39
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki