główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

991. Data: 2019-01-14 10:38
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
992. Data: 2019-01-14 10:38
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
993. Data: 2019-01-14 10:33
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.2.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
994. Data: 2019-01-14 10:33
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.2.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
995. Data: 2019-01-14 10:31
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.1.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borowie na lata 2019-2034
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
996. Data: 2019-01-14 10:30
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.1.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borowie na lata 2019-2034
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
997. Data: 2019-01-11 08:58
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
998. Data: 2019-01-11 08:56
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy
Wykonanie: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
999. Data: 2019-01-11 08:53
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy
Wykonanie: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1000. Data: 2019-01-10 15:28
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy
Wykonanie: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1001. Data: 2019-01-10 15:24
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1002. Data: 2019-01-10 15:22
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1003. Data: 2019-01-10 15:19
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1004. Data: 2019-01-07 08:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1005. Data: 2019-01-07 08:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1006. Data: 2019-01-07 08:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1007. Data: 2019-01-04 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1008. Data: 2019-01-04 12:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publiczych na 2019 rok. Dodatkowy opis redaktora: .
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1009. Data: 2019-01-04 12:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publiczych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1010. Data: 2019-01-04 12:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1011. Data: 2019-01-04 12:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1012. Data: 2019-01-04 12:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1013. Data: 2019-01-02 10:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/32/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1014. Data: 2019-01-02 10:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/32/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1015. Data: 2019-01-02 10:23
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/31/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1016. Data: 2019-01-02 10:23
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/31/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1017. Data: 2019-01-02 10:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/30/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/198/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1018. Data: 2019-01-02 10:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/30/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/198/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1019. Data: 2019-01-02 10:16
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/29/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Wilchta.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1020. Data: 2019-01-02 10:15
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/29/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Wilchta.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki