główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1051. Data: 2018-12-29 15:30
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Chromin.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1052. Data: 2018-12-29 15:30
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Chromin.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1053. Data: 2018-12-29 15:29
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Brzuskowola.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1054. Data: 2018-12-29 15:29
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Brzuskowola.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1055. Data: 2018-12-29 15:28
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1056. Data: 2018-12-29 15:28
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1057. Data: 2018-12-29 15:26
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1058. Data: 2018-12-29 15:26
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1059. Data: 2018-12-29 15:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1060. Data: 2018-12-29 15:24
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1061. Data: 2018-12-29 15:22
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1062. Data: 2018-12-29 15:22
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1063. Data: 2018-12-29 15:20
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1064. Data: 2018-12-29 15:19
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1065. Data: 2018-12-29 15:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1066. Data: 2018-12-29 15:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1067. Data: 2018-12-29 15:14
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1068. Data: 2018-12-29 15:14
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1069. Data: 2018-12-29 15:11
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1070. Data: 2018-12-29 15:10
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1071. Data: 2018-12-29 14:41
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1072. Data: 2018-12-29 13:56
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr II/2018 z obrad II sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 14 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1073. Data: 2018-12-29 13:47
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr II/2018 z obrad II sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 14 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1074. Data: 2018-12-29 13:44
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr II/2018 z obrad II sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 14 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1075. Data: 2018-12-28 10:21
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Borowie ogłasza nieograniczony pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Iwowem.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1076. Data: 2018-12-28 10:20
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Borowie ogłasza nieograniczony pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Iwowem.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1077. Data: 2018-12-28 10:14
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Borowie ogłasza nieograniczony pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Iwowem.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1078. Data: 2018-12-28 10:14
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Borowie ogłasza nieograniczony pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Iwowem.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1079. Data: 2018-12-11 11:38
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.480.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem, oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1080. Data: 2018-12-11 11:37
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.480.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem, oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki