główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

181. Data: 2020-04-02 11:27
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
182. Data: 2020-04-02 11:26
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
183. Data: 2020-04-02 11:25
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
184. Data: 2020-04-02 09:08
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
185. Data: 2020-04-02 09:08
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
186. Data: 2020-04-02 09:06
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
187. Data: 2020-04-02 09:04
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
188. Data: 2020-04-02 09:02
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
189. Data: 2020-04-02 09:00
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
190. Data: 2020-04-02 08:59
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
191. Data: 2020-03-26 12:05
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
192. Data: 2020-03-26 12:05
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
193. Data: 2020-03-26 12:05
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
194. Data: 2020-03-26 11:46
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
Wykonanie: Marcin Ositek
195. Data: 2020-03-26 11:46
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
Wykonanie: Marcin Ositek
196. Data: 2020-03-23 10:29
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
197. Data: 2020-03-23 10:20
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
198. Data: 2020-03-23 10:20
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
199. Data: 2020-03-18 13:49
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
200. Data: 2020-03-12 13:51
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia dot. wprowadzania dodatkowych jednostek transmitujących GSM
Wykonanie: Marcin Ositek
201. Data: 2020-03-12 13:50
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia dot. wprowadzania dodatkowych jednostek transmitujących GSM
Wykonanie: Marcin Ositek
202. Data: 2020-03-12 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wykonanie rozgraniczenia we wsi Borowie.
Wykonanie: Karol Chmielak
203. Data: 2020-03-12 13:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wykonanie rozgraniczenia we wsi Borowie.
Wykonanie: Karol Chmielak
204. Data: 2020-03-04 09:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe-wykonanie rozgraniczenia we wsi Borowie
Wykonanie: Karol Chmielak
205. Data: 2020-03-03 15:51
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł Nr XV/2020 z obrad XV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 24 lutego 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie:
206. Data: 2020-03-03 15:50
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł Nr XV/2020 z obrad XV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 24 lutego 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie:
207. Data: 2020-03-03 15:49
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł Nr XV/2020 z obrad XV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 24 lutego 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie:
208. Data: 2020-03-03 15:34
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV/94/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok.
Wykonanie:
209. Data: 2020-03-03 15:34
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV/93/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034.
Wykonanie:
210. Data: 2020-03-03 15:34
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV/94/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok.
Wykonanie: