główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

211. Data: 2020-03-03 15:22
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV/93/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie:
212. Data: 2020-03-03 15:22
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV/93/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie:
213. Data: 2020-03-03 14:16
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV/92/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie
Wykonanie:
214. Data: 2020-03-03 14:15
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV/92/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie
Wykonanie:
215. Data: 2020-03-02 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie:
216. Data: 2020-03-02 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie:
217. Data: 2020-03-02 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie:
218. Data: 2020-03-02 13:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie:
219. Data: 2020-03-02 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie:
220. Data: 2020-03-02 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie:
221. Data: 2020-03-02 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie:
222. Data: 2020-03-02 12:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie - sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie:
223. Data: 2020-03-02 09:02
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe-wykonanie rozgraniczenia we wsi Borowie
Wykonanie: Karol Chmielak
224. Data: 2020-03-02 09:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe-wykonanie rozgraniczenia we wsi Borowie
Wykonanie: Karol Chmielak
225. Data: 2020-02-26 11:31
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach naboru - Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
226. Data: 2020-02-26 11:31
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach naboru - Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
227. Data: 2020-02-25 14:13
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o wynikach przetargów na nieruchomości położone we wsiach: Iwowe, Chromin i Jaźwiny.
Wykonanie: Karol Chmielak
228. Data: 2020-02-25 14:12
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje o wynikach przetargów na nieruchomości położone we wsiach: Iwowe, Chromin i Jaźwiny.
Wykonanie: Karol Chmielak
229. Data: 2020-02-25 12:44
Dział: Nabór pracowników > Lista kandydatów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne-Stanowisko -ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
230. Data: 2020-02-25 12:43
Dział: Nabór pracowników > Lista kandydatów
Opis zmian: dodanie artykułu: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne-Stanowisko -ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
231. Data: 2020-02-25 08:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
232. Data: 2020-02-25 08:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
233. Data: 2020-02-21 15:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ponowny wybór oferty na zadanie pn: Budowa garażu przy Strażnicy OSP w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
234. Data: 2020-02-21 15:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ponowny wybór oferty na zadanie pn: Budowa garażu przy Strażnicy OSP w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
235. Data: 2020-02-21 11:03
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XIV/2020 z obrad XIV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 11 lutego 2020 roku w Gminny Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
236. Data: 2020-02-21 11:00
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XIII/2020 z obrad XIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 24 stycznia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
237. Data: 2020-02-21 10:07
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
238. Data: 2020-02-21 10:06
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
239. Data: 2020-02-20 10:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.02.2020. Nazwa zadania: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
240. Data: 2020-02-20 10:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.02.2020. Nazwa zadania: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek