główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

241. Data: 2020-02-19 14:23
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV/91/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
242. Data: 2020-02-19 14:23
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV/91/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
243. Data: 2020-02-19 09:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV/91/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
244. Data: 2020-02-19 09:24
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV/91/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
245. Data: 2020-02-19 09:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV/90/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie przekazania do Województwa Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora w Garwolinie na uchwałę Rady Gminy w Borowiu nr XXIV/105/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowie"
Wykonanie: Marcin Ositek
246. Data: 2020-02-19 09:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV/90/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie przekazania do Województwa Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora w Garwolinie na uchwałę Rady Gminy w Borowiu nr XXIV/105/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowie"
Wykonanie: Marcin Ositek
247. Data: 2020-02-19 09:10
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII/89/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
248. Data: 2020-02-19 09:10
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII/89/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
249. Data: 2020-02-19 08:57
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII/88/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
250. Data: 2020-02-19 08:57
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII/88/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
251. Data: 2020-02-19 08:40
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII/87/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
252. Data: 2020-02-19 08:40
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII/87/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
253. Data: 2020-02-19 08:20
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII/86/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
254. Data: 2020-02-19 08:20
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII/86/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
255. Data: 2020-02-17 13:34
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej ,zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
256. Data: 2020-02-17 13:33
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej ,zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
257. Data: 2020-02-17 13:32
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej ,zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
258. Data: 2020-02-17 13:32
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej ,zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
259. Data: 2020-02-17 11:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
260. Data: 2020-02-17 11:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
261. Data: 2020-02-14 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Zakup programów do dzienników elektronicznych systemu LIBRUS
Wykonanie: Marcin Ositek
262. Data: 2020-02-14 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Dostawa grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
263. Data: 2020-02-14 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Dostawa grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
264. Data: 2020-02-14 12:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Dziennik elektroniczny
Wykonanie: Marcin Ositek
265. Data: 2020-02-14 12:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Dziennik elektroniczny
Wykonanie: Marcin Ositek
266. Data: 2020-02-11 09:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedź na zadane pytanie I - Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
267. Data: 2020-02-10 13:30
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
268. Data: 2020-02-10 11:37
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
269. Data: 2020-02-10 10:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na zadane pytanie - Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
270. Data: 2020-02-10 10:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na zadane pytanie - Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek