główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

271. Data: 2020-02-10 10:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedź na zadane pytanie - Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
272. Data: 2020-02-10 08:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.01.2020. Nazwa zadania: Budowa garażu przy Strażnicy OSP w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
273. Data: 2020-02-10 08:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.01.2020. Nazwa zadania: Budowa garażu przy Strażnicy OSP w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
274. Data: 2020-02-04 16:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
275. Data: 2020-02-04 15:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
276. Data: 2020-02-04 15:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
277. Data: 2020-02-04 11:13
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w Borowiu.
Wykonanie: Karol Chmielak
278. Data: 2020-02-04 11:12
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w Borowiu.
Wykonanie: Karol Chmielak
279. Data: 2020-02-04 11:12
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w Borowiu.
Wykonanie: Karol Chmielak
280. Data: 2020-02-03 11:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert Budowa garażu przy Strażnicy OSP
Wykonanie: Marcin Ositek
281. Data: 2020-02-03 11:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert Budowa garażu przy Strażnicy OSP
Wykonanie: Marcin Ositek
282. Data: 2020-01-30 11:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
283. Data: 2020-01-30 11:35
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
284. Data: 2020-01-29 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: Marcin Ositek
285. Data: 2020-01-29 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: Marcin Ositek
286. Data: 2020-01-29 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: Marcin Ositek
287. Data: 2020-01-29 14:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: Marcin Ositek
288. Data: 2020-01-29 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: Marcin Ositek
289. Data: 2020-01-29 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: Marcin Ositek
290. Data: 2020-01-29 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: Marcin Ositek
291. Data: 2020-01-29 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: Marcin Ositek
292. Data: 2020-01-28 15:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe, zakup oleju opałowego
Wykonanie: Marcin Ositek
293. Data: 2020-01-28 15:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe, zakup oleju opałowego
Wykonanie: Marcin Ositek
294. Data: 2020-01-22 11:52
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
295. Data: 2020-01-22 11:31
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
296. Data: 2020-01-22 10:26
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
297. Data: 2020-01-22 10:25
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
298. Data: 2020-01-20 11:30
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XI/2019 z obrad XI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 16 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
299. Data: 2020-01-20 11:29
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XII/2019 z obrad XII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
300. Data: 2020-01-20 11:12
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XI/2019 z obrad XI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 16 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek