główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 230

1. Data: 2019-07-23 10:17
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: obwieszczenie wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 53/2, 272, 270/3, 85/1 i 273 obręb Wilchta, gmina Borowie.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska