główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 281

1. Data: 2019-11-07 10:58
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie publicznego żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji na działce o nr ewid. 525, w zabudowie usług oświaty, w miejscowości Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
2. Data: 2019-11-07 10:57
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie publicznego żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji na działce o nr ewid. 525, w zabudowie usług oświaty, w miejscowości Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska