główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 151

1. Data: 2019-03-14 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: dodanie artykułu: KOREKTA PLANU postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki