główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 18

1. Data: 2018-10-29 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2. Data: 2018-10-29 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
3. Data: 2018-10-29 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
4. Data: 2018-10-29 13:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
5. Data: 2018-10-29 13:45
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
6. Data: 2018-10-29 13:38
Dział: Prawo lokalne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: dodanie artykułu: PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki