główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 92

1. Data: 2019-01-07 08:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2. Data: 2019-01-07 08:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki