główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 302

1. Data: 2019-12-04 10:27
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.359.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem, oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2020 rok.
Wykonanie: Marcin Ositek
2. Data: 2019-12-04 10:26
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.359.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem, oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2020 rok.
Wykonanie: Marcin Ositek