główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 31

1. Data: 2018-11-02 13:53
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.103.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2018 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2. Data: 2018-11-02 13:53
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.103.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2018 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki