główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 32

1. Data: 2018-11-02 13:54
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.104.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borowie na lata 2018-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2. Data: 2018-11-02 13:54
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.104.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borowie na lata 2018-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki