główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 324

1. Data: 2020-01-08 13:08
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.3.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty Długu Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
2. Data: 2020-01-08 12:59
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si. 3 .2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty Długu Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
3. Data: 2020-01-08 12:57
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si. 3 .2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty Długu Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek