główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 55

1. Data: 2018-12-11 11:31
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.479.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2. Data: 2018-12-11 11:30
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.479.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki