główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 558

1. Data: 2020-11-27 12:39
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si. 349.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem
Wykonanie: Marcin Ositek
2. Data: 2020-11-27 12:39
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si. 349.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem
Wykonanie: Marcin Ositek