główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 56

1. Data: 2018-12-11 11:38
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.480.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem, oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2. Data: 2018-12-11 11:37
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.480.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem, oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki