główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 97

1. Data: 2019-01-14 10:31
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.1.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borowie na lata 2019-2034
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2. Data: 2019-01-14 10:30
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.1.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borowie na lata 2019-2034
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki