główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 98

1. Data: 2019-01-14 10:33
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.2.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2. Data: 2019-01-14 10:33
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.2.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki